تلفن تماس:  04135595050
قیمت محصولات : تيرآهن
1400/09/16
ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
آرشیو
1
سایز 16
16,700 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
سایز 14
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
سایز 14 و 16
16,400 تومان
  ثابت
1400/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
سایز 18
16,450 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
5
سایز 20
16,550 تومان
  نامشخص
1400/09/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
6
سایز 16
15,750 تومان
  نامشخص
1400/09/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
7
سایز 14
16,450 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
تماس از طریق واتساپ و تلگرام