تلفن تماس:  04135595050
قیمت محصولات : ������������
1400/11/03
ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
آرشیو
1
سایز 14 تا 32
15,100 تومان
  200 افزایش
1400/11/02
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
2
سایز 10 و 12
15,400 تومان
  200 افزایش
1400/11/02
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
3
سایز 8
15,600 تومان
  200 افزایش
1400/11/02
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
4
سایز 14 تا 32
15,200 تومان
  250 افزایش
1400/11/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
5
سایز 10 و 12
15,500 تومان
  300 افزایش
1400/11/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
6
سایز 8
15,700 تومان
  300 افزایش
1400/11/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
7
سایز 14 تا 32
15,100 تومان
  200 افزایش
1400/11/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
8
سایز 10 و 12
15,400 تومان
  200 افزایش
1400/11/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
9
سایز 8
15,700 تومان
  200 افزایش
1400/11/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
10
سایز 14 تا 32
15,050 تومان
  100 افزایش
1400/11/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
11
سایز 10 و 12
15,200 تومان
  150 افزایش
1400/11/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
12
سایز 8
15,350 تومان
  200 افزایش
1400/11/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
تماس از طریق واتساپ و تلگرام