تلفن تماس:  04135595050
قیمت محصولات : میلگرد
1400/09/16
ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
آرشیو
1
سایز 14 تا 32
15,980 تومان
  ثابت
1400/09/16
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
2
سایز 10 و 12
16,280 تومان
  ثابت
1400/09/16
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
3
سایز 8
16,580 تومان
  ثابت
1400/09/16
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
4
سایز 14 تا 32
16,250 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
5
سایز 10 و 12
16,550 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
6
سایز 8
16,850 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
7
سایز 14 تا 32
16,100 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
8
سایز 10 و 12
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
9
سایز 8
16,700 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
10
سایز 14 تا 32
159,800 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
11
سایز 10 و 12
16,280 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
12
سایز 8
16,580 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
تماس از طریق واتساپ و تلگرام