تلفن تماس:  04135595050
قیمت محصولات : ��������������
1400/11/03
ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
آرشیو
1
سایز 18
20,000 تومان
  100 کاهش
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
سایز 16
16,800 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
سایز 14
16,900 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
سایز 12
16,800 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
سایز 10
17,000 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
سایز 8
17,900 تومان
  نامشخص
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
تماس از طریق واتساپ و تلگرام